Monthly Archives: januari 2012

Nytt år

Varje dag är det ganska många som drabbas av ett hjärtstopp – många i hemmet och utanför sjukhus! Det behöver inte vara så allvarligt som just ett hjärtstopp utan det kan finnas många andra saker som någon drabbas av och behöver DIN hjälp! Det är då som Du är så oerhört viktig – att just...

View full post »