Grundkurs i D-HLR

Förberedelse genom webbutbildning teori D-HLR

- Inledning

- Videofilm om hjärtstopp samt kort repetition av HLR
- Teoretisk genomgång av Hjärtstartaren

- Praktiska övningar,inblåsning med hjälpmedel

-Repetition av kompressioner

- Praktiskta och situationsanpassade övningar
   ”hjärtstopp” docka

- Samtal om ev. hjälpinsatser som
   kursdeltagarna varit med om

- Juridiska frågor
- Examination, kursbevis
- Återkoppling/samtal om utbildningen används

Tidsåtgång ca 2 timmar | Max deltagarantal 12 personer.