Hjärtlungräddning Barn

Barn 0-1 år 1 till puberteten
- Teoretisk genomgång
- Åtgärd om barnet satt i halsen
- Praktiska övningar på docka
- Examination, kursbevis
- Instruktionsbok

Tidsåtgång ca 2½ timmar | Max deltagare 15 personer