L-ABC Sjukvård

Inledning

- Begreppet L-ABC
- Lägesbedömning  – larma 112
- Andning
-Vad göra om någon sätter i halsen, praktiska övningar
- Blödningar
- Sårskador första förbandsteknik
- Cirkulationsvikt / Chock

- Åtgärd vid brännskada, skallskada mm.
- Genomgång av arbetsplatsens förbandsmaterial

Tidsåtgång 2 timmar | Max deltagare 15 personer

q